9 January 2010

Tunnels Gaza zijn niet illegaal

Geachte redactie,

Het is een goede zaak dat melding wordt gemaakt over de strijd bij grens Egypte en Gaza rond hulpkonvooi. Toch constateer ik een duidelijke vorm van desinformatie. Correspondent Burghoorn schrijft dat de 1,5 miljoen Gazanen voor alle consumptie goederen afhankelijk zijn van de illegale tunnels bij de grensstad Rafah. Deze tunnels zijn niet illegaal, de belegering door Israël, in samenwerking met Egypte is dat wel. Artikel 54 van de Conventies van Genève van 1949 verklaart: ‘Uithongering van burgers als strijdmethoden is verboden’. Eveneens is het verboden om objecten die onmisbaar zijn voor het overleven van de burgerbevolking aan te vallen, te verwoesten, te verplaatsen dan wel onklaar te maken’. Dit zijn oorlogsmisdaden en in strijd met het Internationaal Recht. Bouwmaterialen, onmisbaar bij de wederopbouw van het verwoeste Gaza worden bijvoorbeeld niet toegelaten, zoals zoveel andere noodzakelijke humanitaire – niet consumptie - goederen. Dat is pas illegaal handelen evenals het onbruikbaar maken van de enige echte ‘lifeline’ van de Palestijnen, namelijk de tunnels.

Paul Lamp

Bestuurslid Stichting Stop de Bezetting

No comments:

Post a Comment