9 January 2010

Henk Binnendijk: "Ik ben heel blij met de geschiedenis van Israël"

Is het niet wonderlijk hoe het geheugen de meeste christenen in de steek laat wanneer het om Israël gaat? "Het gebeurt wel eens dat ik ergens kom en dan bid voor Israël en dat er dan achteraf iemand naar me toe komt en zegt: 'U zegt dat allemaal wel, maar ze hebben wel de Christus gekruisigd'." Henk Binnendijk 'ontdekt' pakweg 17 eeuwen christelijk antisemitisme dat o.a. de holocaust mogelijk heeft gemaakt.

Ik vind dat we als kerk veel te weinig achter Israël staan en altijd maar weer klaarstaan met van ‘je moet vooral niet alles goedkeuren van wat Israël doet.’ Wat hebben wij daar nou mee te maken? Het is toch niet aan ons om die beoordeling te maken? We moeten juist leren dat het Gods volk is, Gods oogappel en dat we achter ze moeten gaan staan.

Wie zijn wij om te oordelen? "Zie toch niet op dien Duitscher. Hij is slechts een roede in Gods hand" stelde de oprichter van de SGP dominee Kersten in mei 1940, die o.a. scholen de opdracht gaf om joden te verraden aan de nazi's. Ook deze collaborateur meende dat wij niet moesten oordelen, omdat het god's werk was dat de Duitsers uitvoerde. Dan kun je concluderen dat het misdadigers heel goed uitkomt wanneer niemand over misdadigers mag oordelen, zelfs een rechter niet, en dat zo min mogelijk mensen zich informeren over de misdaden die ze plegen:

"Ik zeg ook altijd: als je je informatie vooral haalt uit de media, dan loop je sterk het gevaar dat je tegenover Israël komt te staan, want dan word je eenzijdig beïnvloed. Maar je moet je vooral laten beïnvloeden door de Bijbel. Dan zie je dat God Degene is die maar één volk echt uitkoos: Israël. En dat houdt Hij vol en daar heeft Hij geweldige plannen mee."

We moeten ons dus niet informeren over de misdaden die Israël pleegt, maar we moeten alleen de bijbel lezen. Het zal ook best storend zijn, al die vervelende feiten over Israël, en wat "de Joodse staat" allemaal uitspookt met de bezette Palestijnen. Nee, lees dan de bijbel: gij zult niet stelen, gij zult niet doden, en dergelijke, daar heb je pas wat aan.

De "geweldige plannen"* die de god van Henk Binnendijk voor Israël heeft, staan inderdaad beschreven in de bijbel. Zo lezen we dat, op voorwaarde dat alle joden naar Israël verhuisd zijn (zie o.a. 'Breng de Joden Thuis', het kost u slechts 115 euro om een jood voor Israël te kopen), en op voorwaarde dat de tempel in Jeruzalem is herbouwd, de Messias zal wederkeren op Aarde. En tijdens de Grote Verdrukking zullen de joden in Israël tot bekering komen. Daarna roeit god uiteindelijk iedereen uit, behalve de Henk Binnendijken van de wereld, en de joden die die inmiddels net zo zalig als Henk Binnendijk zijn geworden, want die krijgen het Eeuwige Leven. Tot zover de liefde voor de joden, die voor christenen slechts een instrument zijn voor de vervulling van de profetieën, en dus voor het eigenbelang.

Maar dat het goed komt, dat is zeker. Dat de Messias komt in Jeruzalem, de stad van de Grote Koning. En dat met Hem ook het hemelse Jeruzalem uit de hemel neerdaalt. ... Dan zal Hij recht doen. Dan zal elke knie zich voor Hem buigen. Dat zal zo’n universele, grootse gebeurtenis zijn, dat ik me daar uitermate over kan verheugen. Ik vind het voornemen, het plan van God met deze wereld en Israël adembenemend.

Henk Binnendijk weet dat zijn god de joden uit zal roeien, op 144.000 joden na verdeeld over de stammen, die zich zullen bekeren tot het christendom, aldus de profetiën. Adembenemend is dat zeker, want het is nog velen malen erger dan de holocaust, waar Henk Binnendijk zich op 'verheugt', omdat dat zijn god's "recht doen" betreft. Maar ik denk, de god van Henk Binnendijk kennende, dat de moslims er toch het eerste aan gaan.

*Dispensationalisme: theologie van het christelijk zionisme

De onvermelde reden achter de steun voor de staat Israël door het Amerikaanse fundamentalisme

12 comments:

 1. Dan zie je dat God Degene is die maar één volk echt uitkoos: Israël.

  Vandaar dus Auschwitz.
  Waarom eigenlijk nog aandacht besteden aan dit soort halvegaren?

  ReplyDelete
 2. Wat bedoel je precies met 'Vandaar dus Auschwitz'?

  Wel aandacht aan besteden, omdat deze halvegaren grote invloed hebben op de buitenlandpolitiek van Westerse regeringen. In de VS is deze invloed nog veel groter dan in Nederland. Daarnaast helpen deze mensen met het uitbreiden van de nederzettingen - er gaan honderden miljoenen dollars naar toe per jaar. Ook faciliteren ze het Israëlische leger. Halvegaren, ja, maar onschuldig, nee.

  ReplyDelete
 3. Je kunt toch niet serieus tralala roepen over het duidelijke heilsplan van jouw god met een volk dat deze echt uitkoos - na Auschwitz? Dan zeg je impliciet dat dit tot dit Heilsplan behoort en vul het verhaal zelf maar verder in.

  Maar misschien bedoelt hij dat echt. Inderdaad, zie toch niet op dien Duitscher...

  Dan is hij gewoon slecht. En anders is hij een halvegare. Maar ik geef toe: er zijn nog heel wat van die slechteriken of halvegaren.

  ReplyDelete
 4. Een belangrijk boek vanuit theologische hoek, dat dan wel niet voor niets allang weer onvindbaar zal zijn:
  OBERMAN, HEIKO A.
  Wortels van het antisemitisme. Christenangst en jodenramp in het tijdperk van humanisme en reformatie. (1981)

  ReplyDelete
 5. Natuurlijk wordt het verzwegen. Alleen wanneer mensen zelf de bijbel lezen kunnen ze de juiste conclusies trekken, maar in de openbaarheid blijft het alleen maar bij "God's plan", en zullen de ware christenen het eeuwige leven krijgen, zonder erbij te zeggen wat er met de andere mensen gebeurt.
  Met christenen die in hemel en hel geloven heb ik ook zo'n moeite. Hoe aardig ze ook doen, in hun hoofd weten ze dat jij naar de hel gaat.

  ReplyDelete
 6. Maar om nader in te gaan op die laatste twee zinnen: geloof het maar dat dit soort fijnen vooral een plaag is in eigen ring. Lui die zeker weten dat zij uitverkoren zijn en jij niet. De ongelovigen of verkeerd-gelovigen doen er al helemaal niet toe. Zij hebben het van de Hoogste Instantie Zelf vernomen. Buitenstaanders kunnen daarom lachen of hun scouders ophalen, maar als je in zo'n kerkgenootschap zit piep je anders. Heb ik vernomen - want deze geestelijke fauna was mij tot voor kort ook volledig onbekend.

  Ik weet niet of deze Binnendijk daar bij hoort. Hij zal wel weer een woordje klaar hebben als je hem op de consequentie van zijn hoera-uitverkoren-volkverhaal wijst: dan is Hitler deel van jouw heilsplan.

  O wacht even, nu weet ik waar ik mij de naam van herinner. Hij probeert iemand die meer geloof uitdraagt met zijn enkele pinknagel dan die hele Binnendijk ooit zal kunnen, er op te wijzen dat die ander naar de hel gaat.

  Dan weet ik het zeker: een antisemitisch stuk tuig, punt.

  ReplyDelete
 7. Hahaha de begeleidende tekst bij de video:
  "De gerichtsrijpe zanger spartelt duchtig tegen maar belooft tenslotte zich ter aarde te zullen werpen zijnde zondig."

  Ben jij al een beetje gerichtsrijp AdR? Ik nog niet hoor! Misschien moet ik misschien wel blind worden, dat zal het zijn.

  ReplyDelete
 8. Gerichtsrijp, gestichtsrijp.

  Jules de Corte had er geen last van, katholieke achtergrond, maar als je uit die kringen komt is het menens hoor.

  Ik heb iemand ontmoet die met zijn auto de stad (Rotterdam) uitreed, op een dijk ging staan en loeihard "Godverdomme" over de polder heenriep, in de verwachting dat een verschrikkelijk lot hem zou treffen. Er gebeurde niets en toen besloot hij dat het allemal onzin was, dat uitverkoren-gereformeerde gedoe. Je kunt denken: dat had ik je zo wel kunnen vertellen, maar zo werkt het niet.

  En daarom juist besluit ik dat Binnendijk een slecht mens is. Omdat hij zijn eigen onzin echt gelooft en uitsproeit over volgens hem ongelovigen als Jules de Corte. En omdat hij Hitler als deel van zijn heilsplan ziet.

  ReplyDelete
 9. Geachte Richting,

  Het heeft mij wat moeite gekost erachter te komen dat uw zinnen uit het boek Spreuken komen, dit is de Statenvertaling:

  7 Wie den spotter tuchtigt, behaalt zich schande; en die den goddeloze bestraft, zijn schandvlek.

  8 Bestraf den spotter niet, opdat hij u niet hate; bestraf den wijze, en hij zal u liefhebben.

  Het is niet mijn bedoeling iemand af te maken. Misschien doelt u op de zware woorden die ik over deze mijnheer Binnendijk schrijf. Ik moet tot de conclusie komen dat de man ofwel erg dom is ofwel volstrekt te kwader trouw, en wel het een ofh het ander, niet beide. Misschien heb ik het daar fout: hij kan dom en slecht tegelijk zijn.
  Dat laatste houd ik staande omdat hij een verhaal ophangt waarmee de genocide op de Joden '33-'45 als een achteraf toch goede zaak waar hij blij mee is ("blij met de geschiedenis van Israël') wordt afgeschilderd.

  Als hij niet beseft dat dit de consequentite is van wat hij zegt is hij dom. Weet hij het wel dan is hij slecht. Als hij het pas na overdenking (bijvoorbeeld als hem daar op gewezen wordt) ontdekt en volhardt in zijn standpunt is hij dom en slecht.

  Het spijt mij, maar het afmaken doet hij zelf. Tot zover mijn rol in dit geval, geloof ik.

  ReplyDelete
 10. Nou kunnen we hopen dat mijnheer Binnendijk eigenlijk een wijze is die mij nu dankbaar is :-)

  Maar zijn eigen pretentie is dat hij spotter noch goddeloze is, integendeel.

  Wijs is hij zeker ook niet.

  ReplyDelete
 11. Gelukkig is het orakel de laatste keer, dat is dan afgesproken. Overigens hoeft meneer of mevrouw richting niet net te doen alsof 'wij' pubers zouden zijn. Zelf ben ik 50 jaar. Toen ik puber was maakte ik me drukker om mijzelf.
  Ik ben niet onder de indruk van het "jullie"-geroep want die "jullie' bestaan hier niet.
  En wanneer iemand niet weet wat hij of zij aanmoet met gij zult niet stelen en doden, tja, denk er eens een keer over na of zo.

  ReplyDelete