28 December 2009

Wake Amsterdam

Gistermiddag hield een groep mensen een Wake op de Dam ter herinnering aan het begin van het Israelische aanval, precies een jaar geleden, op de Palestijnse burgerbevolking in Gaza waarbij tenminste 1400 Palestijnen gedood werden, de meerderheid van hen burgers van wie eenderde kinderen. Het door de internationale gemeenschap als oorlogsmisdaden betitelde Israelische geweld werd door de 85-jarige Hajo Meijer, overlevende van Auschwitz, gekwalificeerd als 'staatsterreur'.Hij wees erop dat er een ononderbroken lijn loopt van Guernica, Warschau, Rotterdam naar Gaza. 'In alle gevallen werd getracht de bevolking op de knieen te dwingen door staatstereur.' Meijer citeerde in dit verband de Israelische generaal Eisenkott die de zogeheten Dahiye Doctrine van het Israelische leger als volgt formuleerde: 'What happened in the Dahiya quarter of Beirut in 2006 will happen in every village from which Israel is fired on. We will apply disproportionate force at the heart of the enemy's weak spot (civilians) and cause great damage and destruction. From our standpoint, these are not civilian villages (towns or cities), they are military bases. This is not a recommendation. This is a plan. And it has been approved.' En het doel ervan is volgens de Israelische generaal b.d. Giora Eiland om 'the national infrastructure' te vernietigen 'and (inflicting) intense suffering among the population.'Met andere woorden: collectief straffen van de burgerbevolking, hetgeen een oorlogsmisdaad is, verboden volgens de Vierde Geneefse Conventie. Hajo Meijer benadrukte dat 'niet alleen Israel hiervoor verantwoordelijk is, maar de hele westerse wereld, met Nederland in een prominente rol. Het onwettig en onmenselijk gedrag wordt getolereerd, er staan geen sancties op voor Israel. Onze regering is een hoofdverantwoorlijke voor het gedogen van de Israelische misdaden. De regering en de burgers die dit accepteren dragen bij aan het moreel faillissement van de westerse wereld. Vanaf de Eerste Wereldoorlog via Hitler en de Holocaust loopt dit moreel faillissement door naar de Naqba en Gaza. Zonder enig grootschalig protest van de westerse wereld heeft er een bewuste massamoord in Gaza plaatsgevonden, waarbij 1440 mensen omkwamen, van wie 431 kinderen. En dit nog los van de betreurenwaardige na-effecten door de verhoogde gevallen van kanker en baby's met aangeboren afwijkingen, als gevolg van de ingezette wapens. Het bloedbad gepleegd door het Israelische leger in Gaza is absoluut geen oorlog, zoals de westerse media doen voorkomen, maar een bewuste massamoord, een collectieve bestraffing volgens de nieuwe strategie van de IDF: de Dahiye Doctrine,' aldus Meijer die als joods slachtoffer Auschwitz overleefde. (bron: Stan van Houcke - De Israelische Terreur 1083)

No comments:

Post a Comment