23 December 2009

EU en Nederland helpen Israël in blokkade Gaza

De EU en Nederland helpen Israël al geruime tijd met de blokkade van Gaza. Dat weten de meeste Nederlanders niet, maar dat is ook de bedoeling. Dat doen we middels de EU Border Assistance Mission (EUBAM) in Rafah. U moet begrijpen dat het Israël is die we hier assistance verlenen, en niet zoals het officieel heet de Palestijnse Autoriteit (PA).

How the EU helps Israel to strangle Gaza
David Morrison, 13 February 2008 - samenvatting

Op 15 november 2005 werd een akkoord tussen Israël en de PA getekend, de Agreement on Movement and Access (AMA) en Agreed Principles for Rafah Crossing (APRC), hier te lezen (pdf). Condoleezza Rice stelde: “For the first time since 1967, Palestinians will gain control over entry and exit from their territory. This will be through an international crossing at Rafah, whose target opening date is November 25th.” Ook Javier Solana verklaarde dat Israël geen controle meer zou hebben over de grens tussen Gaza en Egypte. Israël heeft dan ook geen militairen meer of ander personeel gestationneerd bij deze grensovergang.

In het akkoord was overeengekomen dat, naast de PA en Israël, er "een derde partij" aanwezig moet zijn, en die derde partij werd de EU, middels de EU Border Assistance Mission (EUBAM). En de EU heeft altijd geweigerd de grensovergang te bemannen wanneer Israël de grens gesloten wilde hebben. Middels een speciaal overeengekomen "Liaison Office" (verbindingskantoor, zie bord op foto) bestiert Israël de grensovergang in Rafah op afstand met camera's en andere technieken. En dat kantoor staat niet in Rafah, maar bij de Israëlische grensovergang Kerem Shalom (zie foto). "EUBAM does therefore not have the authority to open the crossing without the agreement and cooperation of both parties." Dat wil zeggen: wanneer Israël wil dat de grens gesloten blijft, dan moet EUBAM aan die wens voldoen.Waar het akkoord in de praktijk op neerkomt is, dat wanneer Israël niet op het verbindingskantoor aanwezig is, de grens bij Rafah niet open mag worden gesteld. Maar er is nog een controlepunt voor Israël, namelijk dat het EUBAM-personeel, om naar de grensovergang in Rafah te kunnen reizen, eerst door Gaza moet reizen middels de door de Israëli's bemande grensovergang Kerem Shalom. Bekend is dat Israël het EUBAM personeel regelmatig geen toegang verleent. Een Israëlisch verbod op opening van de grens is onder het akkoord - waarover Solana valselijk verklaarde: "This is the first time that a border is opened and not controlled by the Israelis. ... So as you can imagine, this is a very important step that is the first time that takes place." - genoeg.

Het hele Engelstalige artikel met uitgebreide uitleg en analyse is o.a. te lezen bij Electronic Intifada.

Nederland in Rafah

Op 20 februari 2006 deelt het Ministerie van Defensie mee: "De Koninklijke Marechaussee zal komend jaar namens de Europese Unie onafhankelijk toezicht houden op de openstelling van grensovergang Rafah tussen Gaza (Israël) en Egypte. (...) Op 25 november vorig jaar - tien weken na het vertrek van de Israëlische militairen uit de Gazastrook - hebben Palestijnse functionarissen de bewaking van de grensovergang Rafah overgenomen van Israël."
Gaza ligt dus in Israël, of misschien bedoelt het ministerie dat de openluchtgevangenis het eigendom van Israël is. Ook meldt het bericht dat de marechaussee erop gaat toezien of de gemaakte afspraken (met de bezetter) nageleefd worden door de Palestijnse grensbewakers.

Nederlandse "grensbewaking" "in Rafah"
Drie Nederlandse marechaussees maken deel uit van de Europese 'grensbewaking' "in Rafah". Op de website van het Ministerie van Defensie schrijft teamleider eerste-luitenant William Hogenbirk op 13 juni 2006 een column (update: verwijderd). Hierin wordt de rol van Israël in het geheel verzwegen en beweert hij dat hun taak "het actief monitoren, verifiëren en evalueren van de Palestijnse uitvoering van grenscontrole" is. Het kantoor in Kerem Shalom wordt niet genoemd, maar wel dat "de werkplek ... bij het RCP" (Rafah Crossing Point) ligt, en dat het nogal een gedoe is om daar te komen (de bekende 'Philadelphi Corridor'). Verder meldt hij dat de missie eigenlijk "een professioneel bedrijf" is met "ups en downs", en: "We moeten roeien met de riemen die we hebben en dat gaat ook best aardig. ... Zoals men hier in het Arabisch zegt: In sha Allah (zo God het wil)."

Options for Europe in Gaza
Stuart Reigeluth, Al-Ahram Weekly 14-20 February 2008
What are the Europeans still doing there, if they were meant to monitor the Rafah crossing point? ... Palestinians do not look positively on EUBAM-Rafah, for its failing to open the crossing and for sitting by and watching Israel launch regular incursions into Gaza in search of "terrorists" while continuously bombarding the Strip, destroying civilian infrastructure and often killing women and children.

No comments:

Post a Comment