25 December 2009

Ben Kok uitgejouwd in Utrechtse Dom

De zionistische en antisemitische propagandaclub Stichting Christenen voor Israël stond op 22 december voor de Utrechtse Dom folders uit te delen. Ze probeerden kenbaar te maken dat Palestijnse christenen (en theologen) die in het zogeheten Kairos-document oproepen tot een boycott van Israël (NL pdf) leugenaars zijn. Niet verassend concludeerde CvI over het Kairos-document: Palestijnse christenen zijn leugenaars, want het blijven Palestijnen, en dus eigenlijk Dienaren der Duisternis en terroristen.

Volgens Christenen voor Israël was de moord op onschuldige Palestijnse mannen, vrouwen, kinderen en bejaarden tijdens het Israëlische bloedbad in Gaza prima in orde, en in wezen een heugelijk feit, want hun god leerde zodoende de Dienaren der Duisternis een lesje. Dat is altijd de insteek van deze fundamentalisten met hun geweldsideologie. Daarnaast moet Israël koste wat het kost tegen het internationaal recht worden beschermd. Want anders kan het natuurlijk niet meer zijn misdaden uitvoeren.

Natuurlijk gebruikte de zionistische sekte weer de holocaust om hun perverse ideologie van etnische en religieuze zuivering kracht bij te zetten, nl. met het noemen van "Koop niet bij Joden". Altijd weer wordt er door dit type idioten de schuld van de holocaust in de schoenen van de Palestijnen geschoven. Zij moeten boeten voor wat de christenen de joden eeuwenlang hebben aangedaan. Zoals bijvoorbeeld onze SGP, die nog steeds hun collaboratie met de nazi's goedpraat. Terwijl normale mensen natuurlijk weten dat allereerst zij, de christenen, de holocaust hebben veroorzaakt. Dat was een eeuwenlange christelijke wens die in vervulling ging. De top-NSB propagandeur en adviseur van Mussert was een dominee. "Gott Mit Uns" stond er op de gesp van het SS-uniform. In Israël zelf worden holocaustoverlevenden als schlemielen gezien, maar daar zwijgen de christenen natuurlijk weer over. Daarnaast is Ben Kok, zijn 7 apostelen, en CvI niet in staat om politiek van religie te scheiden, zoals alle andere fundamentalisten.

Ben Koko

Wanneer het om Israël (en de islam) gaat dan kun je er op rekenen dat Ben Kok zijn gewag maakt, die zich dan kleedt in een Israëlische vlag. De man noemt zichzelf "joods-christelijk pastor", een titel die natuurlijk helemaal niet bestaat. Het andere waaruit blijkt dat dit een labiel figuur is, is dat hij voor een religieuze zaak een politiek symbool gebruikt, namelijk de vlag van de staat Israël. Dat getuigt van nationalisme, en dat is een politieke, geen religieuze zaak. De zionistische staat die Ben Goerion heeft uitgeroepen was ook een seculiere staat, zo zijn de meeste mensen (genoegzaam) vergeten.

In de Dom ventileerde Ben Kok zijn gebruikelijke islamhaat, maar hij werd gelukkig uitgejouwd. Ik neem aan door christenen die de Tien Geboden niet naast zich hebben neergelegd. Randfiguren als Ben Kok en de racisten van Christenen voor Israël hebben hulp nodig, geen podium.

6 comments:

 1. Over uitjouwen gesproken, ik wil ook graag uitjouwen en wel de schrijver van deze onbegrijpelijk, bespottelijke, schandelijke en racistische opsomming van enormiteiten, leugens en haatkreten. Wat is er niet goed aan de Christenen voor Israel? Dat zijn goede en zeer moedige mensen die de waarheid durven zeggen in een land waar dat al niet meer mogelijk is omdat men dan gevaar loopt vermoord te worden. Vermoord te worden. We leven in de dagen van de waanzin waar zwart wit en wit zwart, waar recht krom en krom recht wordt gepraat door onwetende barbaren zonder respect voor menselijke waarden. Zij maken van de wereld een woestijn en verwoesten in een uur meer dan goede mensen in een lang leven van hard werken kunnen opbouwen.Al doende vergeten zij dat ook zij afhankelijk zijn van deze zelfde goedwillenden die ook voor hen de kastanjes dagelijks uit het vuur halen.

  ReplyDelete
 2. In de dertiger jaren van 'ons' vorige millennium, beheersten degenen, die Israëls nazaten demoniseerden de media en de sentimenten van de massa’s. Is het zó niet, als ooit te voren begónnen?

  Zij die zich tegenwoordig vredesactivisten noemen, < 1*> zijn het roerend eens met de vele spreekbuizen van de opvolger van de Volkerenbond. Hun feiten rusten op een door goedkope laster geïnspireerde benadering, waarbij nu, ach-shav, de tijdgeest hun te hulp komt, zodat ‘hun feiten’ tot algemeen erkende ‘halve waarheden’, konden worden.
  <1*> zie ook mijn reacties: wie zijn jullie voorbeelden, die lak hebben aan christenen: →http://deisraellobby.blogspot.com/2009/12/christenen-voor-israel-hebben-lak-aan.html#comments

  Nogmaals HUN BEGINSEL is vooral gebaseerd op een middeleeuwse methode: demoniseren. Deze methode vindt VEEL nieuwe aanhang. Zó lijken ze zéér succesvol, om ondergronds met veelal 'dure' woorden een ANDER geluid te kunnen laten horen, waardoor zij zich terecht of onterecht niet alléén een podium verworven hebben, maar een niet eerder ‘bijna origineel imago’, vol schittering kunnen vertonen, om a.h.w. bijna overduidelijk… rust in de tent te kunnen brengen; “die heeft wel lef……”, is dan de conclusie van de argeloze lezer.

  Het lijkt allemaal op eerdere uitspraken van wereldverbeteraars, die een soort startsein met gevleugelde gevolgen konden oproepen, waarmee zij zich tegen het licht van de eeuwigheid naam wisten te maken; lijkt ergens ook op “yes we can!”, maar het klonk anders, bijna Hebreeuws: shalom! Shalom. Een maskerade en niets anders.

  Het laatste woordje vrede klonk altijd minder overtuigend, omdat de opmerkzame luisteraar, dan aan de grondbetekenis van ‘Salam op z’n best’ moet denken ; dus werd er ach-shav, NU aan vast geknoopt; nu door je strot of nooit! Of een ‘genade’ vol: het UUR der waarheid, voor de insiders!

  Deze Salam, de betekenis van dit begrip, lijkt op het shiboleth hoe zij Israëls grenzen bewaakten. Toen, in deze vervlogen tijden, leken gehoorzaam luisterende volgelingen hun zintuig anders te gebruiken, dan het argeloze publiek der vredeverbeteraars, die NU in hun dierbare nieuwe millennium, zich als vissen in het water thuis wisten.
  Maar vanwege hun geluid, leken zij toch nog op die grootste zeemonsters, die sinds de schepping, onvergelijkelijke krachten ten toon spreidden .

  Als bioloog, blijven zij mij boeien, ook al heb ik meer met de botanicus. Ook enige wetenschap hierover doet mij verwonderd staan, hoewel, dit soort wonderen, bereikten mijn oren niet; maar geheel anders zoals het wonder waar Jeshajahoe over moest spreken in Jes 11:1-5 en verder http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt1011.htm ← De Hebreeuwstaligen, nemen hieruit veel meer waar, dan degenen, die de eeuwenlange geschiedenissen, niet op het lijf geschreven zijn!! Na de shoa is het roeping van velen, over hun welzijn te waken en niet alléén maar naar de wolken te kijken, of zuid-afrikaanse geluiden te laten horen; want zelfs Salomo’s wijsheid kon hier geen redding brengen: Ecclesiastes 10:2 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt3110.htm ← ; daarom ejn brerah: noch underdog, noch overwinnaar, maar leren luisteren, goed opletten, moge het gebeuren, zoals die onvergetelijke overlevenden kracht hebben ontvangen.

  Wanneer ik naar de overwinningen kijk van de vredesactivisten van deze nieuwe tijd, dan zijn zij producten van evolutie, van degeneratie, volgens hun tijdgeest-voorbeelden: zoals die wereldraad voorman Kobia en Bisschop Younan.
  Medeschuldig aan mogelijke komende moordpartijen.
  Hebhel toen…. vond toen, geen gehoor, zeker niet bij diens broeder Qaïn; hoewel, ik weet zeker van wel! Die hem gewaarschuwd had. M.a.w. waarover moeten wij nog rouwen? Zeker bij gepaste tijden, omdat toen……, toen het door vergelijkbare laster, liefdeloos en lam geslagen, als volkje Israëls, verdeeld was en Zijn heilige verzamelplaats tot verwoesting is geworden.
  Wordt vervolgd

  ReplyDelete
 3. Vervolg: In de dertiger jaren …..

  Dappere vredestichters !

  Hebben jullie ooit wel eens jullie angstige oren te luisteren gelegd, bij hen, voor wie vaststaat, dat de geschiedenis van Jood en Goj, herschreven zal worden? En dat er zelfs ten dage van Elijahoe, 7000 zielen gevonden waren, die onschuldig bleven?

  Waarom dan juist vooral niet nu, NÚ ach-shav, in jullie UUR, de grenzen kennelijk door veel geschreeuw verlegd zouden moeten worden tot aan de uiteinden der geplaagde planeet; volgens de moderne daadkrachtige Farao: VERBODEN OM TE GROEIEN.

  Onze lievelingen, waar ik veel meer van geleerd heb, - dan van jullie als rechters der aarde - waarheen zouden zij moeten gaan om veilig te wonen? Gelukkig waren er ook consequente rechtvaardige soldaten in Israëls leger.

  Maakt mij niet uit, hoe jullie dat in jullie taal verwoorden, wie is veilig in jullie handen?

  Helaas nog steeds spreken de stenen, vooral tegenwoordig eerder over slachtoffers, en verwoestingen, dan over de rechtvaardigheid, die ons mensen de ENE juiste weg moet wijzen, die lasteraars niet kunnen vinden, omdat zelfs hun oren versteend zijn. Chabhakuk 2:4,2-14 http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2002.htm←←

  Ik wens jullie toe, dat er nog een gelegenheid zal komen, dat jullie je zullen kunnen schamen voor jullie onbezonnen woordgebruik en beschuldigende vinger.

  Soms lijkt het serieus, maar de CONTEXT van wat jullie beweren lijkt een schijn van waarheid te vertegenwoordigen, zelfs wat zogenoemde christelijke tradities betreft, is er meer mis dan wij stervelingen beseffen, dat herkennen we zelfs in de modernste alternatief christelijke vertaling, waar beweerd wordt dat (een) god(en) zich verzoende met de oecumene, omdat het volkje Israëls verworpen is; maar dit moeten hun specialisten met hun eigen geweten uitzoeken.

  Want het geweten bij velen gaat pas spreken, wanneer dit gewekt wordt; eerder niet! Daarom blijf ik van mening dat hun eerbied, met een kleine letter geschreven moet worden, zoals je een onrechtvaardige rechter niet meer met zijn titel aanspreekt.

  Over die vloek … wisten we reeds , met andere woorden omschreven in het onthullende boek van een valse wereldprofeet. Maar hoe velen nemen deze boodschap nog goeds…vermoedend aan……, om serieus te nemen, want het zou heiligschennis inhouden, over deze onsamenhangende woordenkramerij nog zelfs kritisch na te denken.

  Immers doen jullie mensenrechtenjagers en politieke programmeurs dat wel?

  Ik heb het NU niet langer over mensen die moeilijk lezen kunnen of overschreeuwd zijn door valse voorlichting, die over de daken van veler huizen schetterde.

  ReplyDelete
 4. Beste mensen,
  Deze man is een duivel die de gedaante van een mens heeft aangenomen. Deze idioot weet niet wat het woord vrede betekent. Hij wil alleen verderf zaaien waar nodig in deze wereld, dat is ook de functie van een demon. Deze man hoort op een vuilnisbelt thuis waard e duivel ook van houdt. Als hij zonodig voor Israel opkomt, moet hij lekker daar tussen die nazi's gaan wonen, want hij is er zelf ook één.

  ReplyDelete
 5. Duivels bestaan niet. Het is allemaal mensenwerk.

  ReplyDelete