11 March 2007

"Hebreeuwse bloedzuiger"

Geert Wilders, ook een bewonderaar van Churchill, zou er trots op zijn geweest, de uitspraken die Winston Churchill deed over allochtonen in zijn land. "The central fact which dominates the relations of Jew and non-Jew is that the Jew is different," he added. "He has a different tradition and background. He refuses to be absorbed. In every country the Jews form a distinct and separate community - a little state within the state." De jood wilde niet integreren.

En daarom, beweert Churchill in een opgedoken ongepubliceerd artikel uit 1937, waren de joden gedeeltelijk zelf verantwoordelijk voor hun vervolging. In 'How The Jews Can Combat Persecution' neemt hij de joden bijvoorbeeld kwalijk dat ze teveel rente vragen voor leningen, en hierdoor hun vervolging zelf in de hand hebben gewerkt. Hij volgde hiermee de standpunten van de Engelse fascistische partij (de BUF, Oswald Mosley's British Union of Fascists) die een jaar eerder was opgericht.

"The Jew in England is a representative of his race. Every Jewish money lender recalls Shylock and the idea of the Jews as usurers. And you cannot reasonably expect a struggling clerk or shopkeeper, paying 40 or 50 per cent interest on borrowed money to a "Hebrew bloodsucker", to reflect that, throughout long centuries, almost every other way of life was closed to Jewish people; or that there are native English money lenders who insist, just as implacably, upon their 'pound of flesh'."

Tevens omschreef Churchill de joodse vluchtelingen uit Duitsland zoals wij nu de Poolse immigranten beschrijven: "Refugee Jews from Germany may be willing to work for lower wages and under worse conditions than English [people] would look at," he wrote. "If they are allowed to do so, and their numbers are sufficiently large, they may depress the standards of all workers, of whatever nationality, in the trades which they practise. That, I suggest, is bad citizenship. It is also bad policy. It creates an atmosphere in which anti-Semitism thrives."

Deze denkbeelden van Winston Churchill over een ander 'ras' zijn nog mild, lees hier mijn eerdere artikel, met niet alleen foute denkbeelden, maar ook over zijn gepleegde oorlogsmisdaden tegen met name Arabieren en Russen, als 'experimenten' tegen 'onbeschaafde' en 'inferieure' bevolkingsgroepen. Dus snap ik echt niet waarom de laatste vondst over het zieke en verwerpelijke gedachtengoed van deze gruwel zoveel ophef veroorzaakt. Het is mij persoonlijk een gruwel dat veel politici dit figuur publiekelijk roemen (waaronder Ben Bot), maar ook de schooljeugd nog steeds verkeerde info over deze "held" wordt gevoerd.

No comments:

Post a Comment