1 January 2006

Koerdische schaduwoorlog in Irak

De Koerdische leiders hebben meer dan 10.000 van hun militieleden uit de Iraakse legerafdelingen in het noorden van Irak naar Kirkuk gestuurd om dit gebied in te nemen, en misschien ook wel de helft van Mosul. Deze soldaten dragen dan wel het uniform van het Iraakse leger, maar verklaren zich nog steeds Peshmerga (Koerdische militie) te voelen, en nemen alleen bevelen aan van hun Koerdische leiders. Velen zeggen het vermoorden van hun Iraakse mede-soldaten (voornamelijk Arabieren) niet te schuwen wanneer de strijd voor een onafhankelijk Koerdistan zou losbarsten. "Kirkuk zal van ons zijn, ook wanneer wij daarvoor onze Arabische collega's moeten bestrijden" stelt Gabriel Mohammed, een Koerdische militair in het Iraakse leger.Hoewel deze milities volgens de Iraakse wet verboden zijn, werken zij openlijk in veel gebieden. Een Amerikaanse legerambtenaar die anoniem wil blijven zegt dat hij op de hoogte is van de ontwikkelingen, maar nog geen incorrecte handelingen heeft kunnen waarnemen. Ook is de Amerikaanse regering bezig om het aantal Koerden in het leger in het noorden uit te dunnen, maar kolonel Talib Naji gelegerd bij Kirkuk verklaart dat hij zich zal verzetten tegen elke poging om dat voor elkaar te krijgen. Onlangs hebben ze nog 150 Arabische soldaten, gezonden door het ministerie van Defensie, naar huis gestuurd.

De rijke oliestad Kirkuk vormt de spil van het Koerdische onafhankelijkheidsstreven. Ooit werden zij uit Kirkuk verdreven of vermoord door aanhangers van Saddam Hoessein, die de stad wilde 'arabiseren' en bood hij Arabische families geld om er de plaats van de Koerden in te nemen.
Hamid Afandi, de minister van Peshmerga voor de Democratische Partij van Koerdistan stelt dat Kirkuk aan de Koerden behoort. "Als wij dit kunnen oplossen met gesprekken, prima, maar als dat niet lukt zullen wij het oplossen door te vechten." Zo zijn er ongeveer 10.000 gevechtsklare Peshmerga in kleine eenheden gelegerd in Noord-Irak. "Elk van hen behoren nu tot de nationale overheid, maar van binnen blijven zij Koerden," stelt Afandi. En Jafar Mustafir, adviseur van Talebani, bevestigd dat: "De overheid in Bagdad zal te zwak zijn om tegen de wil van de Koerden te gaan."

Het 2e eskader van het Iraakse Leger dat zich bevindt in het Irbil-Mosulgebied telt 12.000 soldaten, waarvan 90% Koerden zijn. 1e luitenant Herish Namiq: "Het parlement moet de kwestie Koerdistan oplossen. Zo niet, dan weten wij er wel raad mee, en zullen wij een Koerdisch leger sturen om de grenzen van Koerdistan af te dwingen. Ons bataljon is volledig Peshmerga, en wij zullen onze plicht niet verzaken."

In een brief aan o.a. de VN van 22 december jl. pleiten de provinciale bestuurders van Ninevé (Noord-Irak) voor een einde aan de wandaden van de Amerikaanse en de Nationale troepen, waaronder de liquidaties en de verkrachting van Iraakse vrouwen; voor het openstellen van de regio voor eerlijke verslaggeving; voor het stoppen van het gebruik van internationaal verboden wapens in o.a. Tel Afar, zoals gifgas, clusterbommen en napalm, en autopsie van de slachtoffers om deze barbaarse agressie te verifiëren.

Volgens hen vindt er op dit moment een "etnische reiniging" plaats onder de turkmenen in Tel Afar en de linkeroever van Mosul en omstreken door de Koerdische Peshmerga milities in samenwerking met de Badr Brigade (uitvoerders de Nationale Garde). De Koerden, die samenwerken met de VS en soms zelfs getraind worden door Israël, hebben de regio ingenomen, hebben de lokale notabelen gearresteerd en eigen mensen op belangrijke posten neergezet. De Iraakse vlaggen zijn vervangen door Koerdische: "alsof wij opeens niet meer in Irak leven."

Lees meer:
Extensive War Crimes committed by Occupation Forces
Kurds Vow to Retain Militia as Guardians of Autonomy
Kurds plan to invade South
Is a Kurdish-U.S. Alliance Inciting Insurgents?
Kurds plan to invade South
Watch Out for Kurdistan

1 comment:

  1. Ja daar moet je vooral Irak mee proberen te stabiliseren...

    ReplyDelete