5 September 2005

nieuw virus ontdekt

Apologysticus Dyslexia
Ik heb het zelf ontdekt, in 1991. Ik noemde het Apologysticus Dyslexia aan de hand van de symptomen. De infectie is globaal, er is geen antiserum, en de ramp neemt, geheel tegen mijn verwachtingen in, sinds orkaan Katrina catastrofale proporties aan.

Apologysticus Dyslexia wordt verspreid door de wind en is zeer besmettelijk. Wel is gebleken is dat kleine kinderen er minder vatbaar voor zijn dan volwassenen, maar verder discrimineert het virus niet.
De volgende symptomen zijn geconstateerd:
• Selectieve of algehele blindheid, voorafgegaan door het tunnelvisie syndroom.
• De patient komt angstig, geagiteerd en verward over
• Niet zelden gaat de infectie gepaard met hallucinaties en confabulatie
• Fictie en realiteit lopen door elkaar
• Soms worden de gezichtsspieren aangetast: het lijkt alsof de patient kwaadaardig grijnst
• Groepsvorming: geïnfecteerde patienten hebben de neiging zich in groepen te bewegen

Herkennen
Omdat het verspreidingsgebied van het virus dusdanig groot is, en het aantal geïnfecteerde patienten ontelbaar, is het virus moeilijk te herkennen. Let wel: de patient is zich in de meeste gevallen niet bewust dat hij of zij geïnfecteerd is.
Aan de hand van gesprekken heb ik een database samengesteld met opmerkingen van patienten, die op een infectie kunnen duiden. Hier een aantal voorbeelden van de laatste twee weken:

"Er was reeds 3 dagen vantevoren bekend dat iedereen de stad moest verlaten. Pak je dan als doorsnee gezonde neger de fiets, dan ben je binnen anderhalve dag al in een gebied zitten waar letterlijk geen vuiltje aan de lucht te verwachten is. Maar nee hoor, de zwarte bevolking had het zoals gewoonlijk te druk met de Pimpy look. Daarbij wordt overigens neergekeken op 'zitten op een fiets'."

"Dat men het uitblijven van hulp verbindt met zwarten duidt op onwil of onvermogen om causaal te kunnen denken."

"De ramp in New Orleans geeft enkelen de aanleiding Bush, de conservatieven de schuld te geven. Dat vind ik onzin."

"Dat rijke stinkerds brood stelen is fout, maar is hier toch niet aan de orde?"

"Wat heeft de bevolking zelf gedaan om te redden wat er te redden viel. Daar heb ik weinig of niets over gehoord. "

"Als onze journalisten er kunnen komen, kunnen die mensen dan zelf niet de de zelfde weg volgen. Maar nee ik zag ze op TV zitten, deed mij denken aan africaanse toestanden blijf zitten waar je zit en veroer je niet, je mocht anders eens moe worden. Zelfwerkzaamheid kan louterend werken."

"Geld voor een fiets hebben ze zeker. Uitzonderingen daargelaten, maar ik heb op beelden tig lui gezien die met dure Fubu-kleren, kettingen en stoephoerbroeken rondliepen."

"Zoals het feit dat de hulpverlening zo laat op gang komt omdat het maar zwarten zijn. Waar basseer je dat op?"

"Ach, veronderstellingen in het kwadraat X de som van websites en journalisten X televisiebeelden X wat futurologie X doemdenken = finale."

"Precies de zelfde situatie, die Nederlands Indie, vlak na de Jappanse aanval op Pearl Harbour heeft gehad.Amerika verlamd, de Jappen hebben vrije toegang , overal in de Pacifiek.Nu leven onze moordenaars en aanfallers tussen ons.Bijna onherkenbaar."

"Je voert geen oorlog om dat het leuk is , maar voert het om dat het niet anders gaat.Inclusief G.W. Bush.Hij was net president van de VS, toen 11/9 gebeurd, Hij had toen beslist andere plannen als oorlog tegen terror te gaan voeren."

"Mag ik er op wijzen dat Bush, de vrije wereldleider, volledig staat voor het westerse gedachte- en cultuurgoed in grote lijn, t.w. vrijheid, democratie, mensenrechten, vooruitgang en christendom?"

"Ook nu weer zullen de VS de wereld laten zien dat je met de juiste instelling en goede wil best de eigen problemen kunt oplossen."

Komt u ook mensen tegen met dit soort uitspraken, dan is het belangrijk om dit te melden bij uw plaatselijke GGD of Diensten Geestelijke Gezondheidszorg. Het is van het grootste belang om geïnfecteerde personen zo snel mogelijk in quarantaine onder te brengen. Voor adviezen over hulpverlening kunt u terecht op de website van de Federal Emergency Management Agency (FEMA).

No comments:

Post a Comment