27 August 2005

kutkabinet

"Darn Jan Peter, those Abu Grahib pictures are really funny!"
"Sure thing George, they always cheer me up!"

Op zaterdag 24 september om 13 uur wordt het Binnenhof in Den Haag massaal omsingeld. Demonstranten zullen op de zaterdag na Prinsjesdag, hand in hand het kabinet de rug toekeren. Bij de omsingeling die meer dan een kilometer lang zal zijn worden duizenden mensen verwacht. In het land heerst de stemming dat het genoeg is geweest met het harde beleid van dit kabinet, dat volgens onderzoek nog maar door 19% van de bevolking wordt gesteund. De omsingeling wordt georganiseerd door het platform Keer het Tij waarin 500 maatschappelijke organisaties hun verzet tegen het kabinet bundelen. Meer info: Keer het Tij.

No comments:

Post a Comment